Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Afghanistans flagga.

Afghanistan

För närvarande sker ingen aktivitet i samarbetet med Afghanistan.

Vårt internationella utvecklingssamarbete med Afghanistans revisionsmyndighet har påverkats av den kritiska situationen i landet. För närvarande kan vi inte genomföra några aktiviteter. Vi följer utvecklingen i landet och avgör löpande om, när och hur vi ska agera.

Riksrevisionen samarbetar med Afghanistans revisionsmyndighet, Supreme Audit Office of Afghanistan (SAOA). Den gemensamma långsiktiga målsättningen är att SAOA ska arbeta i enlighet med internationella revisionsstandarder. Samarbetet inleddes 2018.

Samarbetet innebär att vi ger stöd både till den faktiska revisionen och till hur man kan stärka organisationen runt den. Samarbetet inkluderar därför även insatser som riktar sig till hur man bygger upp kvalitetssäkringssystem, verksamhetsstöd och ledarskapskapacitet, även om den stora insatsen är riktad mot revisionsgrenarna. Syftet är att genom ett mer genomgripande institutionellt stöd stärka förutsättningarna för kvalitet i revisionen och dess rapporter.

SAOA:s oberoende är garanterat i en särskild revisionslag från 2012, där även riksrevisorns oberoende ställning garanteras. Riksrevisorns mandat sträcker sig över 6 år. SAOA har ett brett och starkt mandat. De ska granska all verksamhet på central och lokal nivå som har offentlig finansiering. De har rätt att självständigt planera, välja inriktning och genomföra sin revision. För att kunna göra det har de också rätt att få ta del av den information och dokumentation som granskningsobjekten har.

SAOA har ett mer begränsat finansiellt och administrativt oberoende. I dessa delar är man fortfarande underordnad statstjänstemannalagen som innebär att befattningar, tjänstetillsättning och lönesättning delvis ligger utanför SAOA:s egen kontroll.

Säkerhetsläget har varit kritiskt sedan projektet startade 2018 och medger inte besök i Afghanistan. Samarbetet med SAOA bygger därför till stor del på nya arbetsformer. Utbildningar och workshops har – fram till dess att världsläget förändrats med en pågående pandemi – genomförts i tredje land.

Uppdaterad: 14 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?