Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Kambodjas flagga

Kambodja

Riksrevisionens samarbete med revisionsmyndigheten i Kambodja, National Audit Authority (NAA), påbörjades 2011 och har i huvudsak syftat till att stärka NAA:s kapacitet och förmåga att bedriva finansiell revision och effektivitetsrevision i enlighet med internationella standarder.

Under 2019–2020 befinner sig projektet i en avslutande hållbarhetsfas, med ett fokus på att konsolidera de resultat som har uppnåtts genom samarbetet. Trots en utmanande miljö, har NAA under samarbetets gång utvecklat sin professionella förmåga och revisionskompetens.

Genom tillämpning av internationella standarder för revision ges bättre förutsättningar för granskning av statsförvaltningen och rapportering av resultat till parlamentet. NAA:s kvalitetssystem och förmåga att kvalitetssäkra de egna granskningarna har genom åren förbättrats.

Effektivitetsrevision har introducerats i Kambodja och inom finansiell revision finns nu en utvecklad förmåga att bedriva interna utbildningar.

Som ett led i att skapa hållbara resultat har Riksrevisionen även gett stöd inom strategisk planering.

Uppdaterad: 13 december 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?