Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Tanzanias flagga

Tanzania

Riksrevisionen har ett samarbete med den nationella revisionsmyndigheten i Tanzania – National Audit Office of Tanzania (NAOT). Samarbetet startade 2004 och har genomgått flera faser. Det övergripande syftet är att stödja en uthållig utveckling av myndighetens revisionskapacitet och förmåga att uppfylla sin konstitutionella roll. Projektperioden pågår till och med 2021.

Riksrevisionens långa samarbete med NAOT har inkluderat många områden, bland annat effektivitetsrevision, kvalitetssäkring och -kontroll inom granskningsverksamheten, planering, uppföljning och utvärdering, administration och HR samt kommunikation och IT. NAOT har ett särskilt uppdrag att hantera brottsmisstankar inom revisionen (så kallad forensic audit) och att samarbeta med rättsvårdande myndigheter, inom vilket Riksrevisionen har bidragit med stöd för kapacitetsutveckling.

Under 2021 har Riksrevisionen och NAOT inlett en ettårig avslutande samarbetsperiod för det bilaterala samarbetet. Fokus ligger på att konsolidera de resultat som uppnåtts samt att stärka förutsättningarna för en bra övergång till fortsatt samarbete inom Riksrevisionens regionala stöd i Östafrika.

NAOT är en relativt sett stark institution, med uppdrag att granska alla offentliga medel men har en stor utmaning när det gäller att få tillräckligt med resurser för att uppfylla sitt mandat.

Uppdaterad: 23 februari 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?