Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Flagga över balkan

Västra Balkan

Det regionala samarbetet på västra Balkan initierades 2013 och syftar till att stärka den professionella kompetensen hos revisionsmyndigheterna och öka genomslaget i deras arbete. Dessutom ska vi skapa arenor för samverkan mellan revisionsmyndigheterna och deras intressenter främst parlamenten samt skapa forum för erfarenhetsutbyte mellan kollegor på olika nivåer inom dessa myndigheter.

Riksrevisionen har inom detta samarbete kunnat agera neutral katalysator för att bidra till att de samarbetsinitiativ som finns verkligen genomförs trots historiska motsättningar i regionen. Västra Balkans revisionsmyndigheter arbetar under liknande förhållanden, har likartade förutsättningar och en gemensam eller liknande historia. Den EU-harmonisering som sker i ländernas lagstiftning med målsättningen att i framtiden bli EU-medlem, är i detta sammanhang en sammanhållande faktor i regionen. Vårt stöd till regionen följer tydligt inriktningen av EU:s utvidgningsidé och svenskt utvecklingssamarbetes fokus på demokratiska institutioner och ökad parlamentarisk kontrollmakt.

Riksrevisionen är sedan 2016 medordförande i arbetsgruppen JWGAA (Joint Working Group on Audit Activities). Gruppen syftar till att underlätta samarbetet mellan revisionsmyndigheterna i kandidatländer, potentiella kandidatländer och revisionsmyndigheterna i EUs medlemsländer. Gruppen samlas regelbundet såväl på hög ledningsnivå som på revisorsnivå och diskuterar gemensamma frågeställningar. Utbildningar i revisionsmetodik, klarspråk och parallellgranskningar genomförs av oss. Vi medverkar även som talare eller facilitator vid regionala seminarium om aktuella ämnen som anordnas inom gruppen.

Under 2022 kommer Riksrevisionen arbeta konkret med följande aktiviteter, där initiativen kommer från revisionsmyndigheterna på Västra Balkan och Turkiet. Alla aktiviteter är initierade inom ramen för JWGAA.

  • Rapportskrivning och klarspråkskurs kommer att anordnas av Riksrevisionen tillsammans med vår systermyndighet i Turkiet i slutet av 2022.
  • Fortsatt kompetensuppbyggnad av kvalitetssäkringsprocesser via seminarier kommer anordnas digitalt.
  • Utbildningsprogrammet för juniora effektivitetsrevisorer med en blandning av träning i effektivitetsrevisionens olika steg, metoder, analys och rapportering samt coachning av konkreta granskningar kommer att slutföras under 2022.

Uppföljning av genomförda aktiviteter visar att utbildningar och seminarier är mycket uppskattade och att kunskapen från det regionala samarbetet är applicerbar i det dagliga revisionsarbetet. Professionella och sociala nätverk mellan revisorer skapas och fortsätter fungera även efter aktiviteternas slut.

Uppdaterad: 01 november 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?