Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Publicering av granskningsrapporten om investeringsstödet till särskilt boende för äldre

Tisdag 18 september kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om investeringsstödet till särskilt boende för äldre.

Det råder i dag brist på bostäder i hela Sverige, och ungefär hälften av landets kommuner uppger att de har brist på särskilt boende för äldre. Trots att investeringsstödet funnits sedan 2007 är det oklart på vilket sätt investeringsstödet påverkar nyproduktion av särskilt boende för äldre.

Bakgrund

År 1992 genomfördes den så kallade ÄDEL- reformen, som bland annat innebar att kommunerna blev huvudansvariga för äldreomsorgen. Kommunerna blev samtidigt skyldiga att inrätta särskilda boendeformer för behövande, exempelvis äldreboenden.

Mellan åren 2001 och 2006 försvann var fjärde plats i särskilt boende, främst för att de byggdes om till seniorboenden eftersom de inte levde upp till nya krav på bland annat arbetsmiljö.

På grund av den brist som uppstod införde regeringen ett statligt investeringsstöd som utgick mellan 2007 och 2014. Syftet var att stimulera anordnande av särskilt boende, och de sista utbetalningarna kommer att ske under 2017.

Boverkets utvärdering från 2013 visade att bostäder hade tillkommit men att det var svårt att veta i vilken utsträckning det var en effekt av investeringsstödet. Boverket såg också att det fortfarande försvann fler platser i särskilt boende än vad som tillkom.

En utredning från 2015 visar att bristen på särskilda boenden för äldre kvarstår, men skillnaderna är stora mellan olika delar av landet. Ungefär hälften av landets kommuner bedömer i dag att de har brist på särskilt boende för äldre.

År 2016 infördes ett nytt investeringsstöd till boenden för äldre med ungefär samma konstruktion som det tidigare stödet, trots att kunskapsläget om det tidigare investeringsstödets effekter är oklart.

Syfte

Granskningen ska undersöka om investeringsstödet är utformat så att det stimulerar byggande av särskilt boende. Granskningen kommer bland annat att fokusera på investeringsstödets konstruktion och den kommunala planeringen.

Uppdaterad: 07 september 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection