Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Publicering av granskningsrapporten om genomförandet av aktieförsäljningarna i Nordea

Torsdag 15 november kl. 8:00 publiceras Riksrevisiones granskningsrapport om genomförandet av aktieförsäljningarna i Nordea.

Bakgrund

I samband med bankkrisen 1992 tog staten över ägandet av Nordbanken. Under 1997–2001 bildades sedan Nordea genom sammanslagningen av de fyra bankerna Nordbanken, Merita Bank, Unibank och Christiania Bank og Kreditkasse.

2011 och 2013 sålde svenska staten vid tre olika tillfällen sitt aktieinnehav i Nordea för totalt drygt 60 miljarder kronor. Vid avyttringar av stora aktieinnehav kan säljaren tvingas acceptera en rabatt i förhållande till rådande aktiekurs, för att det ska finnas tillräckligt stor efterfrågan. För Nordeaförsäljningen uppgick rabatten till 2,9 miljarder kronor. Samtidigt innebar försäljningen att staten gav upp rätten till framtida utdelningar från Nordea, vilka under åren 2001–2010 hade uppgått till 16,3 miljarder kronor.

Syfte

Syftet med granskningen är att undersöka om statens försäljning av Nordeaaktierna 2011 och 2013 genomfördes på ett metodiskt och affärsmässigt sätt, och om beslut om försäljningsmetod var välgrundat. Granskningen ska också bidra till att lärdomar tillvaratas inför eventuella kommande försäljningar av aktier i statligt ägda bolag.

Uppdaterad: 06 november 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval