Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Webbinarie om tillsynsvägledning 

Riksrevisionen har granskat statens tillsynsvägledning till kommunerna. Granskningen omfattar primärt fyra tillsynsområden – alkoholtillsyn, kemikalietillsyn, livsmedelskontroll samt den del av miljötillsynen som Naturvårdsverket har vägledningsansvar för.

Kvinna i skyddskläder inspekterar byggarbetsplats. Infälld bild av Riksrevisionens rapportomslag.

Riksrevisionens granskningsrapport om tillsynsvägledning. Foto: Maskot

Inbjudan till webbinarie: Vad är god tillsynsvägledning?

17 december 2018, kl. 10:00 – 10:45

Med utgångspunkt i granskningsresultaten vill nu Riksrevisionen fördjupa diskussionen om vad som är god tillsynsvägledning, framför allt med fokus på två av de framgångsfaktorer som identifierats i granskningen – relevant tolkningshjälp till inspektörerna samt en ändamålsenlig arbets- och ansvarsfördelning mellan central och regional nivå.

Leif Svensson, projektledare för granskningen, inleder webbinariet med en kort presentation. Granskningen kommenteras sedan av våra tre paneldeltagare:

  • Jane Reichel, professor vid juridiska institutionen, Stockholms universitet, forskar bland annat om europeiseringens inverkan på förvaltningsrätten.
  • Jenny Jonsson, handläggare vid samhällsplaneringsenheten, Naturvårdsverket, arbetar med utvecklingsfrågor kring tillsyn och tillsynsvägledning.
  • Jan Sjögren, avdelningschef på Livsmedelsverket, arbetar med stöd till myndigheter och företag som arbetar med livsmedelskontroll.

Därefter följer en fördjupad diskussion med två inriktningar, som leds av Robin Travis, enhetschef på Riksrevisionen. Den första inriktningen handlar om att hjälpa och styra dem som ska fatta självständiga beslut. Där tar vi bland annat upp vilka svårigheterna är i detta och hur dessa kan övervinnas. Den andra inriktningen handlar om hur tillsynsvägledningen bör organiseras. I den är diskussionen om relationen mellan centrala och regionala funktioner central. En del praktiska tips om vad myndigheter kan göra kommer också att ges.

Genom att anmäla dig till Riksrevisionens webbinarier samtycker du till behandling av dina personuppfiter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Uppdaterad: 10 december 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection