Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Publicering av granskningsrapporten om Skolinspektionens uppföljning av sin tillsyn

Tisdag 19 februari kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om Skolinspektionens uppföljning av sin tillsyn.

Bakgrund

Skolinspektionens regelbundna tillsyn innebär en återkommande granskning av om skolor följer skollagen, förordningar, läroplaner, kursplaner och andra bestämmelser. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Under 2017 uppgick kostnaderna för tillsynen till dryg 210 miljoner kronor, vilket är 52 procent av Skolinspektionens totala kostnader. Hälften av Sveriges skolor berördes av Skolinspektionens verksamhet, beslut och närvaro, och ca 70 procent av dessa skolor har haft någon form av påpekad brist.

Skolinspektionens tillsyn kan förenklat sägas bestå av tre delar: planering, genomförande och uppföljning. Alla tre delarna är nödvändiga för att tillsynen ska vara effektiv. Kunskapen om de två första är relativt god, men när det gäller uppföljningsdelen har få studier gjorts.

Det är genom uppföljningen som Skolinspektionen kan försäkra sig om att huvudmännen vidtar tillräckliga åtgärder efter kritik, och i slutändan för att säkerställa att tillsynen leder till en förbättrad skolverksamhet. Riksrevisionen har i tidigare granskningar sett tecken på att uppföljningen inte är tillräckligt prioriterad, och att den inte alltid utförs ändamålsenligt.

Syfte

Syftet med granskningen är att bedöma om Skolinspektionens tillsynsbeslut följs upp på ett tillräckligt ändamålsenligt, skyndsamt och likvärdigt sätt samt om uppföljningen är transparent.

Uppdaterad: 11 februari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection