Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Publicering av granskningsrapporten om Tullverkets kontrollverksamhet

Onsdag 17 april kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om Tullverkets kontrollverksamhet.

Bakgrund

Tullverket fyller en viktig samhällsfunktion, bland annat genom att fastställa tullar, skatter och avgifter samt övervaka trafiken till och från utlandet. Tullverket har därigenom också uppgiften att skydda Sveriges del av EU:s yttre gräns från att otillåtna varor förs in i unionen. Tullverket står samtidigt inför en rad utmaningar som kan komma att påverka möjligheterna att genomföra kontroller. Det handlar till exempel om att de trafik- och handelsströmmar som myndigheten ska övervaka är stora och ökar samt att övergången till en ny EU-gemensam tullagstiftning kräver ett omfattande utvecklingsarbete.

Tullverket har framhållit i sitt budgetunderlag att utmaningarna som myndigheten möter kräver förstärkningar av anslaget. Under budgetåret 2018 har regeringen till viss del tillgodosett Tullverkets önskemål och ökat anslaget med 190 miljoner kronor för att förstärka kontrollen.

Syfte

Granskningen ska undersöka om Tullverket bedriver sin kontrollverksamhet på ett effektivt sätt, det vill säga om myndigheten har utformat kontrollen på det sätt som ger största möjliga måluppfyllelse givet tilldelade resurser.

Uppdaterad: 05 april 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?