Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Publicering av granskningsrapporten om styrningen av rättskedjan

Tisdag 21 maj kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om styrningen av rättskedjan.

Bakgrund

Riksdagens mål för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Målet för rättsväsendet är den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet.

En förutsättning för dessa är en väl fungerande och effektiv rättskedja, som omfattar polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. Dessa myndigheter sorterar under Justitiedepartementet, och har för 2018 ett totalt anslag på ca 42 miljarder.

Myndigheterna inom rättskedjan påverkas av varandras arbete och är delvis beroende av varandra för att kunna genomföra sina uppdrag. Det gör att satsningar, uppdrag eller reformer för en myndighet även kan påverka andra myndigheter i kedjan.

Det finns indikationer på att styrningen av dessa myndigheter inte alltid tagit hänsyn till dessa kedjereaktioner, och samverkan inte alltid fungerat optimalt.

Syfte

Granskningens syfte är bland annat att undersöka om regeringen, Regeringskansliet och de berörda myndigheterna i sin styrning har haft ett helhetsperspektiv på rättskedjan. Granskningen kommer särskilt fokusera på resursfördelning och prioriteringar.

Uppdaterad: 13 maj 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?