Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Publicering av granskningsrapporten om diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder

Torsdag 23 maj kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder.

Bakgrund

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat det senaste decenniet. Enligt Medlingsinstitutet har dock män generellt fortfarande cirka elva procentenheter högre lön än kvinnor. När hänsyn tas till bland annat yrke, utbildning och position minskar löneskillnaderna till fyra procentenheter. Detta brukar kallas den oförklarade löneskillnaden. En del kan utgöras av osakliga löneskillnader, som bara kan kopplas till arbetstagarens kön.
Diskrimineringslagen innehåller förbud mot diskriminering på grund av kön. Den ställer även krav på att arbetsgivaren aktivt motverkar diskriminering. I det ingår bland annat att regelbundet kartlägga löneskillnader mellan män och kvinnor, samt att analysera om de är sakliga eller osakliga. Om löneskillnaderna bedöms vara osakliga ska arbetsgivaren ta fram en åtgärdsplan.

Syfte

Granskningen syftar till att undersöka om kraven på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen förhindrar osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan män och kvinnor.

Uppdaterad: 14 maj 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?