Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Publicering av rapporten om mörkertal i socialförsäkringsförmåner

Torsdag 12 september kl. 08:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om mörkertal i socialförsäkringsförmåner.

Bakgrund

Träffsäkerhet av fördelningspolitiska satsningar riktade till utsatta grupper är viktigt för att socialförsäkringarna ska fungera som det är tänkt, det vill säga att förmåner når fram till de personer och hushåll som är berättigade till dem.

När personer och hushåll som är berättigade till vissa förmåner och stöd inte ansöker om dem kan ett så kallat mörkertal uppstå, vilket innebär att träffsäkerheten minskar.

Internationell forskning har visat att socioekonomiskt utsatta grupper i större utsträckning än andra inte nås av samhällsinformation, till exempel om socialförsäkringsförmåner.

Cirka 290 000 pensionärer är mottagare av bostadstillägg. Enligt Pensionsmyndigheten är det utöver detta cirka 75 000 kvinnor och 40 000 män som skulle få stödet om de ansökte om det, och därmed ingår i mörkertalet. Mörkertalet för äldreförsörjningsstöd till äldre bedöms vara cirka 25 000, vilket är ungefär lika många som mottog stödet. En annan grupp som uppbär bostadstillägg är personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Enligt Riksrevisionens preliminära beräkningar uppgår mörkertalet i genomsnitt till cirka 25 procent för gruppen med sjuk- och aktivitetsersättning.

Syfte

Det övergripande syftet med granskningen är att studera om Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens arbete med att motverka mörkertal bedrivs systematiskt och bygger på välgrundad analys av hur potentiella förmånstagare kommer i kontakt med förmånerna samt när och hur information kommer in i deras vardag.

Uppdaterad: 04 september 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?