Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om styrningen av ämneslärarutbildningen

Tisdag 25 augusti kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om styrningen av ämneslärarutbildningen.

Bakgrund

Idag finns fyra lärarutbildningar som leder till olika examina: Förskollärarutbildningen, grundlärarutbildningen, ämneslärarutbildningen och yrkeslärarutbildningen.

Drygt 13 000 studenter börjar vid de olika lärarutbildningarna varje år, vilket gör lärarutbildningarna till den största utbildningen i landet. Lärarutbildningarna anordnas vid 27 lärosäten vilket innebär att det också är den utbildning som förekommer på flest lärosäten.

Kritiken mot lärarutbildningarna har förekommit under många år. Statliga utredningar, utvärderingar och enkäter med utbildade lärare visar att utbildningarna inte alltid anses vara sammanhållna och att de inte ger studenterna de professionella kunskaper eller den vetenskapliga grund som krävs för att bli lärare. Så sent som i april 2019 fick cirka hälften av de 64 grundlärarutbildningarna omdömet ”ifrågasatt kvalitet” av Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Detta förefaller delvis kunna förklaras av brister i lärosätenas styrning. En annan viktig faktor kan vara regeringens aktiva och detaljerade styrning av lärarutbildningarna, vilken står i kontrast till principen om lärosätenas självbestämmande över sin verksamhet.

Syfte

Granskningens fokus kommer att vara på ämneslärarutbildningen, då det är den lärarutbildning som har störst ämnesdjup och utifrån tidigare utvärderingar bedöms vara minst välfungerande. Syftet är att bedöma om lärosätenas styrning av ämneslärarutbildningen ger förutsättningar för en utbildning av hög kvalitet. Granskningen ska också titta på regeringens styrning av innehåll och mål i ämneslärarutbildningen.

Uppdaterad: 26 juni 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?