Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om domstolarnas ersättning till rättsliga biträden i brottmål

Torsdag 21 oktober kl. 8.00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om domstolarnas ersättning till rättsliga biträden i brottmål.

Bakgrund

Kostnaderna för offentliga försvarare, målsägandebiträden och andra rättsliga biträden uppgick under 2020 till drygt 3,5 miljarder kronor. Under de senaste tre åren har dessa kostnader ökat med 15 procent samtidigt som konsumentprisindex har ökat med 2,3 procent.

En viss del av ökningen beror på att antalet ärenden har ökat, och att ärendena i genomsnitt kräver mer tid. Det finns dock indikationer på brister i domstolarnas hantering av dessa ersättningsanspråk. Till exempel har Riksrevisionens årliga revison av Domstolsverket flera gånger noterat att förutsättningarna för en rimlig kostnadsprövning är svag, och att de kostnadsräkningar som advokater och andra lämnar in inte alltid innehåller tillräcklig information om vad ersättningsanspråken avser. Vidare har media vid flera tillfällen rapporterat om offentliga försvarare som överdebiterat, dubbeldebiterat och till och med debiterat för att ha deltagit i flera förhandlingar som pågått samtidigt.

Syfte

Granskningen ska svara på om tingsrätterna och Domstolsverket utövar en betryggande kontroll över hanteringen av ersättning till rättsliga biträden i brottmål.

Uppdaterad: 05 oktober 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?