Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om Ekobrottsmyndighetens arbete mot organiserad ekonomisk brottslighet

Måndag 13 december kl. 8.00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om Ekobrottsmyndighetens arbete mot organiserad ekonomisk brottslighet.

Bakgrund

Den organiserade brottsligheten har delvis skiftat från mer ”traditionell” brottslighet till avancerade former av ekonomisk brottslighet. Staten går varje år miste om miljardbelopp som istället hamnar hos kriminella. Pengarna används bland annat till att finansiera andra brott.

Ekobrottsmyndigheten är den myndighet som har i uppdrag att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet som även har polisiär verksamhet, och är därmed unik i svensk förvaltning.

De ekonomiska brotten innefattar ofta komplexa bolagsstrukturer och komplicerade transaktionsmönster och är krävande att utreda. Utredningarna kompliceras ytterligare av att brottsligheten ofta är internationell.

Arbetet involverar ett antal myndigheter, och kräver kontinuerlig samverkan. Ekobrottsmyndigheten har en central roll i detta.

Granskningen inleds efter indikationer på att Ekobrottsmyndigheten har haft svårt att fullfölja sitt uppdrag, med många ärenden på hög och långa handläggningstider. Myndigheten har varnat för att förundersökningar kan behöva läggas ned på grund av föråldrad bevisning.

Syfte

Granskningen ska undersöka om Ekobrottsmyndigheten arbetar effektivt mot den organiserade ekonomiska brottsligheten. Fokus kommer bland annat att ligga på Ekobrottsmyndighetens organisation och samverkan med andra myndigheter.

Granskningen kommer inte att omfatta kvalitet eller effektivitet i enskilda ärenden.

Uppdaterad: 25 november 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?