Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om statens arbete med att säkra tillgången på skyddsutrustning under coronapandemin

Tisdag 17 maj kl. 8.00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om statens arbete med att säkra tillgången på skyddsutrustning under coronapandemin.

Bakgrund

Utbrottet av coronapandemin ledde till ett stort behov av personlig skyddsutrustning i vården och omsorgen. Samtidigt blev bristen på skyddsutrustning ett faktum i hela Europa, på grund av hög global efterfrågan. Detta aktualiserade frågan om begränsningarna i den svenska krisberedskapen. De nationella beredskapslagren har till stor del avvecklats sedan kalla krigets slut, och regionernas och kommunernas lagerhållning var otillräcklig för att hantera en långvarig kris.

Socialstyrelsen fick i mars 2020 i uppdrag att säkra tillgången på skyddsutrustning. Under våren fick också länsstyrelserna i uppdrag att bistå Socialstyrelsen, och Arbetsmiljöverket fick i uppdrag att utfärda tillfälliga tillstånd till aktörer att tillhandahålla personlig skyddsutrustning som saknar CE-märkning. Även andra myndigheter berörs av statens arbete med att säkra tillgången på skyddsutrustning.

Syfte

Granskningen ska svara på om regeringen och myndigheterna har säkrat regionernas och kommunernas tillgång på skyddsutrustning på ett effektivt sätt. Fokus kommer ligga på regeringens och myndigheternas arbete med att komplettera regionernas och kommunernas behov av skyddsutrustning under krishanteringsfasen. Regeringens och myndigheternas beredskap för pandemiutbrott omfattas också av granskningen.

Uppdaterad: 02 maj 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?