Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om jobbskatteavdraget

Tisdag 30 maj kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om jobbskatteavdraget.

Bakgrund

Jobbskatteavdraget infördes 2007 för att öka skillnaderna mellan arbetsinkomster och andra inkomster, till exempel bidrag, studielån och pensioner. Syftet var att göra det mer lönsamt att arbeta och därigenom öka sysselsättningen. Sedan 2007 har jobbskatteavdraget höjts i flera steg men det har också införts en avtrappning vid högre inkomster. Under 2022 beräknas skattereduktionerna för jobbskatteavdraget uppgå till 142 miljarder kronor.

Riksrevisionen har tidigare granskat jobbskatteavdragets fyra första steg som togs 2007–2010. Sedan dess har stora förändringar gjorts av inkomstskatterna, bland annat har skatten sänkts för dem som är 65 år eller äldre och för personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning. Det har även införts en skattereduktion för förvärvsinkomster, och den så kallade värnskatten har avskaffats. Samtidigt har inkomstskillnaderna mellan personer som arbetar och personer som får a-kassa, försörjningsstöd eller studiemedel vuxit. Sammantaget bedöms detta kunna påverka inkomstbeskattningens effekter på sysselsättning och inkomstfördelning.

Syfte

Granskningen ska undersöka om regeringens redovisning av hur förändringar av jobbskatteavdraget och närliggande skatteregler påverkar arbetsutbud, sysselsättning och inkomstfördelning har varit av god kvalitet. Granskningen fokuserar på tiden efter 2010.

Uppdaterad: 16 maj 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?