Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om statens skydd av hotade personer

Torsdag 22 februari kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om statens skydd av hotade personer.

Bakgrund

I Sverige utsätts ett stort antal personer varje år för hot, våld, förföljelse eller trakasserier. Detta drabbar enskilda mycket hårt, och orsakar stora samhällsekonomiska kostnader relaterade till ohälsa, rättsväsende och det sociala välfärdssystemet. Hot och våld riskerar också att utgöra ett hinder för en fungerande rättsprocess. Om staten inte kan erbjuda hotade personer och deras anhöriga ett tillräckligt skydd finns en risk att de inte vågar anmäla eller delta som vittne i en rättsprocess. I förlängningen kan det leda till att brott inte klaras upp och att allmänhetens förtroende för rättsväsendet tar skada.

Skatteverket, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten är centrala aktörer i statens arbete med att skydda hotade personer.

Riksrevisionen ser flera indikationer på att myndigheternas arbete med att skydda hotade personer har brister. Det gäller bland annat hur myndigheterna bedömer behovet av skydd och myndigheternas förmåga att upprätthålla det skydd som de beviljat. Till exempel har myndigheterna svårt att säkerställa att skyddade personuppgifter inte sprids till obehöriga. En vanlig konsekvens av att detta är att personen utsätts för nya hot och tvingas flytta, och då också får svårt att behålla sitt arbete.

Syfte

Granskningen ska svara på om staten arbetar effektivt för att skydda hotade personer. Fokus kommer bland annat att vara på de ansvariga myndigheternas riskbedömningar samt det stöd som hotade personer får för att de ska kunna ansöka om skydd och ta sin del av ansvaret för att upprätthålla skyddet.

Uppdaterad: 06 februari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?