Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om statens tillsyn för att motverka penningtvätt

Tisdag 21 maj kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om statens tillsyn för att motverka penningtvätt.

Bakgrund

Penningtvätt innebär att kriminella döljer intäkter från brott genom att omvandla dem till tillgångar som kan användas och redovisas öppet utan att det väcker misstankar. Penningtvätt utgör ett allvarligt hot mot det finansiella systemet, dess institutioner samt i förlängningen även mot den reala ekonomin och den allmänna säkerheten.

Penningtvättstillsynen är en central del i det förebyggande arbetet och syftar till att säkerställa att de företag och andra verksamhetsutövare som riskerar att utnyttjas för penningtvätt har effektiva rutiner och kontroller för att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkta fall av penningtvätt. Det handlar om ett stort antal verksamhetsutövare inom många olika branscher.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens tillsyn över verksamheter som kan utnyttjas för penningtvätt är effektiv. Granskningen kommer inkludera den tillsyn som utförs av Finansinspektionen och de tre länsstyrelserna i Stockholm, Malmö och Västra Götaland samt Bolagsverkets uppdrag att tillhandahålla register som används vid tillsynen. Regeringens övergripande ansvar för att säkerställa att penningtvättstillsynen kan bedrivas på ett effektivt sätt ingår också.

Uppdaterad: 08 maj 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?