Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om regeländring vid 180 dagars sjukskrivning

Tisdag 18 juni kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om regeländring vid 180 dagars sjukskrivning.

Bakgrund

En av Försäkringskassans uppgifter är att fatta beslut om en sjukskriven person har rätt till sjukpenning. Försäkringskassan gör då en bedömning av personens arbetsförmåga.

Det första halvåret sker den bedömningen i relation till arbetsuppgifter hos den sjukskrivnes arbetsgivare. Det innebär att om personen inte bedöms kunna utföra arbetsuppgifter på sitt vanliga jobb har hen rätt till sjukpenning.

Efter 180 dagars sjukskrivning vidgas dock prövningen av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete. Om utredningen visar att personen kan utföra ett annat arbete på arbetsmarknaden upphör rätten till sjukpenning. Personen kan då hänvisas till att söka jobb hos andra arbetsgivare för sin försörjning.

Det finns dock undantag från denna huvudregel, som gör att prövningen mot normalt förekommande arbete kan skjutas upp ett halvår. Tidigare krävdes ”särskilda” skäl för detta, men 2021 beslutade riksdagen om en lagändring som mildrade kraven till ”övervägande” skäl. Med ”övervägande” menas att mer talar för än emot att personen kommer att återgå till arbete hos sin arbetsgivare i ordinarie omfattning inom ett års sjukskrivning.

Flera myndigheter avstyrkte förslaget i sina remissvar. Försäkringskassan befarade bland annat att det skulle minska incitamenten för arbetsgivare att vidta tidiga åtgärder i sjukfallen, vilket skulle kunna försena återgången till arbete. Försäkringskassan varnade även för att reglerna var otydliga och att det kunde leda till att olika handläggare gör olika tolkningar. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) varnade för att beviskraven för att tillämpa undantaget riskerade att bli för låga, och att det som skulle vara ett undantag riskerade att förvandlas till huvudregel.

Det har sedan dess visat sig att det nya undantaget används i stor omfattning och att avslag på ansökan om sjukpenning har minskat från 20 till 4 procent vid 180 dagars sjukskrivning.

Syfte

Granskningen ska svara på om syftet med regeländringen har uppnåtts, och om Försäkringskassan har implementerat den på ett effektivt sätt.

Uppdaterad: 03 juni 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?