Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riikadárkkisteaddji birra

Riikadárkkisteaddji bargu lea dárkkistit masa stáhta ruđat geavahuvvojit, got čilgejuvvojit ja man beaktilit geavahuvvojit. Sorjjasmeahttun revišuvnna bokte doarjut min demokráhtalaš dárkkisteami nanusmuhttima, buori resurssageavaheami ja beaktilis stáhta hálddašeami.

Vuođđolágas suddjejuvvon sorjjasmeahttunvuođa bokte lea riikadárkkisteaddjis nanu mandáhtta suokkardallat stáhta eiseválddiid ja doaimmaid. Mii suokkardallat jus sii čuvvot direktiivvaid, mearrádusaid ja njuolggadusaid, jus olahit ulbmiliid ja maid jus stáhta doaimmat leat beaktilat ja ávkin servodahkii. Eará sániiguin mii dárkkistit ahte ráđđehus ja eiseválddit hálddašit sin barggu. Jus min gávdnat vátnivuođaid de dieđihit daid ja addit rávvagiid buoridan dihte doaimma. Riikadárkkisteaddji lea danin deaŧalaš oassi riikabeaivvi dárkkistanfámus.

Min láidestansánit doaimmas leat RABASVUOHTA, SORJJASMEAHTTUNVUOHTA JA PROFESJONALISMA.

Riikadárkkisteaddji ásahuvvui 2003

Riikadárkkisteaddji ásahuvvui geassemánu 2 beaivvi 2003 maŋŋel vuođđolágalaš rievdadusa gos Riikkabeaivvi revisorat ja Riikadárkkistandoaimmahat heaittihuvvui ja Riikadárkkisteaddji ásahuvvui dego ođđa eiseváldi mii lea riikabeaivvi vuolde. Go mearridedje ásahit ovttastuvvon revišuvdnaeiseváldi čalmmustahtii riikabeaivi mearkkašumi das go nannejedje sin dárkkistanfámu ekonomalaš suorggis. Ruoŧŧa oaččui dalle maid revišuvdnaeiseváldi mas vuođđolágas celko sorjjasmeahttunvuohta dasa mii guoská maid galget dárkkistit ja got dárkkisteapmi galgá čađahuvvot.

Uppdaterad: 28 January 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?