Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

E Državaki revizorsko služba ko duj minutija

Akate šaj te dikhe jekh informativno film andi Državaki revizorsko služba. Ko kova način isi tut sar državljanin korist andi jekh državno revizorsko instutucija? O film tano ko jekhto than tuče kova džala ki gimnazija ama šaj te koristini pe sar jekh pojednostavimi introdukcija sarinendže kola tane intresime te haljoven pobuter andi Državaki revizorsko služba hem koja tani amari uloga sar državaki institucija.

E FILMESO SADRŽAJ KO TEKST

O društvo konstantno promini prekalo but politička odluke – odluke kola utičinena upro tute hem to dživdipe, hem kola ločharena, ama hem ograničinena to dživdipe.

Akava šaj sar ko primer te važini:

  • kola prava hem obaveze tu isi tut sar državljanin,
  • sar ovena o porezija hem o naplate,
  • sar te nakhe ko kraj keda našti te čere buti,
  • sar te ove sigurno so o habe ja o iljačija nane opasna,
  • ja sar te braninamen ked avena dži o konfliktija.

Akala odluke hem but avera anena pe ki skupština, ki vlada hem ko paše uzo 300 državake institucije kola isiljen sar buti te den usluge e manušendže, hem te proverinen da lji o pravila hem o propisija poštujinena pe.

Ama sar džanel pe da lji tane o institucije efektivna hem čerena pi buti? – Pa, odova mora te dikhel pe. Baš odova tano revizija.

E Državaki revizorsko služba tano organi koja ko Ustav isila zaštita te ovel nezavisno. Amari buti tani te proverina sa e državaki delatnost – e vlada, o institucije hem e državake firme. Amen procenina o politička reforme hem dikha da lji o pare ando porez koristinena pe efikasno.

Ki internet rig (ki švedsko čhib) andi Državaki revizorsko služba šaj te arakhen sa amare revizorska izveštaja kola mothovena but disave oblasti ko društvo. Akate isi hem amare večeribe sar o institucije čerena pi buti. Prekalo amende na dobinena samo o političarija ko Švedsko parlament, nego hem tu, šajipe te dikhen važna informacija ando odova sar i država funkcionišini avdije. Akava tano džanibe ano kova šaj te verujine hem te ovel tut korist keda mangeja te iskoristine to demokratsko pravo te utičine hem te formirine mislibe.

Keda tu mangeja te utičine hem promine – okova so utičini upro tute.

Uppdaterad: 26 January 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?