Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kansainvälinen toiminta

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto harjoittaa monipuolista kansainvälistä toimintaa. Edustamme Ruotsia kansainvälisissä yhteyksissä ja olemme saaneet myös valtiopäiviltä tehtävän tukea muiden maiden tarkastusviranomaisten kehitystä Ruotsin antaman avun puitteissa.

Kansainvälinen kehitysyhteistyö

Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston kansainvälisessä kehitysyhteistyössä on kyse siitä, että kehitysmaiden tarkastusviranomaisten kykyä suorittaa tarkastus kansainvälisten standardien mukaan parannetaan. Tämä lähestymistapa on Ruotsin avustuspolitiikan ja kansainvälisten käytäntöjen mukainen. Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto tekee yhteistyötä Afrikassa, Länsi-Balkanilla ja Aasiassa toimivien tarkastusviranomaisten kanssa. Joissakin tapauksissa yhteistyö kohdistuu ryhmään maita.

Kansainvälinen kehitysyhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö ja kansainväliset yhteydet

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto tekee yhteistyötä sekä kansainvälisten järjestöjen sisällä että niiden kanssa, ja osallistuu erilaisiin tarkastusalaa koskeviin verkostoihin. Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto vastaanottaa vuosittain kansainvälisiä vierailuja ensisijaisesti muiden maiden tarkastusviranomaisilta tai parlamenteilta.

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto on INTOSAIn (International Organisation of Supreme Audit Institutions) jäsen. Se on maailmanlaajuinen kansallisten tarkastusviranomaisten kattojärjestö. Olemme hyvin aktiivisia organisaatiossa ja osallistumme tietojen ja kokemusten vaihtoon. Meillä on myös johtava asema INTOSAIn komiteassa, joka edistää tarkastusviranomaisten valmiuksien kehittämistä, sekä Euroopan alueellisessa EUROSAI-organisaatiossa.

Yhteistyö ja yhteydet

EU-yhteistyö

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja osallistuu yhdessä EU-jäsenvaltioiden tarkastusviranomaisten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen johtajien kanssa niin kutsuttuun yhteyskomiteaan. Yhteistyön tarkoituksena on pääasiallisesti vaihtaa tietoja ja kokemuksia EU-varojen tarkastuksesta. Päivittäistä työtä johtavat tarkastusviranomaisten yhteyshenkilöt, jotka muodostavat aktiivisen ammatillisen verkoston koko EU:ssa sekä työryhmät, jotka koostuvat erityisiin tarkastusalueisiin liittyvistä verkostoista ja erikoisryhmistä.

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto seuraa myös Euroopan tilintarkastustuomioistuimen työtä tarkastaa EU-varojen käyttöä Ruotsissa.

EU-yhteistyö

Uppdaterad: 16 joulukuuta 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?