Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kansainvälinen yhteistyö ja kansainväliset yhteydet

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirastolla on laajaa yhteistyötä sekä kansainvälisten organisaatioiden sisällä että niiden kanssa. Lisäksi se on mukana erilaisissa tarkastusalan verkostoissa. Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto ottaa joka vuosi vastaan useita kansainvälisiä vierailuja ensisijaisesti muiden maiden tarkastusviranomaisilta tai parlamenteilta. Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto saa myös runsaasti kysymyksiä ja kyselyjä muilta kansallisilta tarkastusviranomaisilta, kansainvälisiltä organisaatioilta, tutkijoilta ja muilta. Näihin vastataan kirjallisesti.

INTOSAIn johtokunta 2017.

INTOSAIn johtokunta 2017.

Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston kansainvälisen yhteistyön strategia

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirastolla on kansainvälistä yhteistyötä koskeva strategia. Strategia tarjoaa yhteisen tavoitteen Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston kansainväliselle yhteistyölle. Se on pitkän aikavälin suunnitelman mukainen ja voimassa ajalla 2021–2024.

Kokemusten vaihto ja yhteistyö

INTOSAI

INTOSAI – International Organisation of Supreme Audit Institutions – on maailmanlaajuinen kansallisten tarkastusviranomaisten kattojärjestö – Supreme Audit Institutions, SAI. Järjestöllä on 194 jäsentä ja sen pääsihteeristö toimii kansallisessa tarkastusviranomaisessa Itävallassa.

INTOSAIn tavoitteena on luoda jäsenilleen foorumi, jossa he voivat vaihtaa tietoja ja kokemuksia sekä hyötyä toistensa johtopäätöksistä ja näkemyksistä. Tavoitteena on julkisen sektorin tarkastusten jatkuva kehittäminen. INTOSAI harjoittaa ensisijaisesti toimintaansa keskittyen standardien asettamiseen ja valmiuksien kehittämiseen. Työtä tehdään päävaliokunnissa ja niihin kuuluvissa alaryhmissä.

Ylin päättävä elin on INCOSAI – International Congress of Supreme Audit Institutions – joka kokoontuu kolmen vuoden välein. INTOSAIn hallitus – Governing Board – vastaa hallinnoinnista sekä jatkuvuudesta kongressien välillä. Sillä on 21 jäsentä, jotka kokoontuvat kerran vuodessa.

INTOSAIlla on seitsemän alueellista työryhmää. Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto kuuluu Euroopan alueelliseen EUROSAI-organisaatioon.

Valmiuksien kehittämisen edistäminen

INTOSAI Capacity Building Committee (CBC) on organisaatioiden päävaliokunta valmiuksien kehittämisen osalta. CBC:n työryhmät keskittyvät muun muassa tilintarkastajan ammatin kehittämiseen esimerkiksi helpottamalla tarkastusviranomaisten välisiä arvioita (peer review) ja lisäämällä mahdollisuuksia yhteisille tarkastuksille eri alueilla. CBC kehittää myös menetelmiä ja työkaluja tarkastusviranomaisten integriteetin vahvistamiseksi. Komitean työ johtaa valtion tilintarkastuksen uskottavuuden ja luotettavuuden paranemiseen sekä kansallisesti että kansainvälisesti, ja tarkastusten entistä suurempaan vaikutukseen eri maissa.

CBC pyrkii edistämään yhteistyötä INTOSAIn alueellisten organisaatioiden kanssa ja niiden välillä, sekä läheistä yhteistyötä INTOSAIn muiden päävaliokuntien ja tarkastusviranomaisten toimintaa tukevan norjalaisen INTOSAI Development Initiative -säätiön kanssa.

LUE LISÄÄ

INTOSAI

Lue lisää INTOSAI Capacity Building Committeesta

Lue lisää INTOSAI Development Initiativesta

INTOSAIN standardointityö

Yksi INTOSAIn päätavoitteista on laatia maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä tarkastusstandardeja. työtä tehdään sekä taloudellisen tarkastuksen, toiminnantarkastuksen että säännönmukaisuustarkastuksen puitteissa. Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto osallistuu aktiivisesti tilintarkastuksen ja toiminnantarkastuksen standardien kehittämiseen. Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto ei nykyisellään sovella säännönmukaisuustarkastuksen standardeja.

INTOSAIn tilintarkastusta koskevat standardit perustuvat standardeille, jotka yksityisen sektorin tilintarkastajien yhteistyöjärjestö laatii.

Työn laatu ja vertailukelpoisuus paranevat, kun eri maiden tarkastusviranomaiset käyttävät samoja standardeja. Yhteiset standardit helpottavat myös yhteistyötä yhteisten ongelmien tarkastelussa.

LUE LISÄÄ

INTOSAIn standardit

INTOSAIN standardointityö

EUROSAI

EUROSAI on INTOSAIn alueellinen järjestö, joka koostuu 50 eurooppalaisesta kansallisesta tarkastusviranomaisesta Euroopan tilintarkastustuomioistuin mukaan lukien.

EUROSAIlla on nykyään etupäässä kaksi strategista kohdealuetta. Toisen tarkoituksena on tukea tehokkaita, innovatiivisia ja asianmukaisia tarkastuksia ammattimaisen yhteistyön kautta. Toisen kohdealueen tarkoituksena on auttaa tarkastusviranomaisia hyödyntämään uusia mahdollisuuksia ja käsittelemään haasteita tukemalla heidän institutionaalista kehitystään. Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto johtaa tätä työtä yhdessä Puolan tarkastusviranomaisen kanssa.

LUE LISÄÄ

EUROSAI

Pohjoismainen yhteistyö

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto osallistuu epäviralliseen yhteistyöhön pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa. Pohjoismaisessa yhteistyössä viranomaisten johtokunnat vaihtavat kokemuksia keskenään ja keskustelevat yhteistä etua koskevista asioista kuten laadunvarmistuksesta tai tarkastuksen arvioinnista. Pohjoismaiset viranomaiset suorittavat esimerkiksi rinnakkaisia tutkimuksia yhdessä.

Uppdaterad: 16 joulukuuta 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?