Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston tehtävät

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto on osa valtiopäivien valvontavaltaa, ja sillä on tärkeä tehtävä. Olemme ainoa toimija, joka voi antaa valtiopäiville kootun riippumattoman tarkastuksen valtiosta.

Ruotsin valtiopäivätalo

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirastolla on tärkeä tehtävä

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirastolla on perustuslaillinen erikoisasema, koska tarkastamme koko toimeenpanovaltaa harjoittavien tahojen ketjun. Toimimme valtiopäivien alaisuudessa itsenäisenä virastona ja olemme riippumattomia suhteessa niihin tahoihin, joita tarkastamme.

Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustyö kohdistuu pääasiassa kolmeen tarkastuslajiin:

  • Vuosittainen tilintarkastus
  • Tuloksellisuustarkastus
  • Kansainvälinen kehitystyö

Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä on myös levittää kansallisena tarkastuselimenä tietoa Ruotsin valtiontalouden tarkastuslaitoksen tehtävästä ja toiminnasta sekä edustaa Ruotsia kansainvälisissä yhteyksissä.

Suorittamalla sekä tuloksellisuustarkastuksia että vuosittaisia tilintarkastuksia voimme suorittaa yhtenäisen tarkastuksen koko valtion toiminnasta. Lisäksi osallistumme parlamentaarisen valvontavallan toteuttamiseen sekä valtion toiminnan ja demokratian kehittämiseen sekä Ruotsissa että maissa, joissa harjoitamme kehitysyhteistyötä.

Tuloksellisuustarkastus

Toiminnantarkastuksessa tarkastetaan olosuhteita, jotka koskevat valtion talousarviota, täytäntöönpanoa sekä valtion toiminnan sitoumuksia ja tuloksia. Tarkastuksen tulee johtaa kehitykseen, joka antaa tehokasta hyötyä valtion toimista yleistä hyvää varten.

Vuosittainen tilintarkastus

Vuosittaisessa tilintarkastuksessa tarkastetaan viranomaisten tilinpäätökset. Tarkoituksena on ottaa kantaa siihen, onko tilinpäätös laadittu voimassa olevien määräysten mukaan, antaako se oikean kuvan sekä onko resursseja käytetty sovellettavien ehtojen ja määräysten mukaisesti.

Kansainvälinen kehitysyhteistyö

Kansainvälistä kehitysyhteistyötä toteutetaan valtiopäivien päätösten mukaan. Tarkoituksena on tukea riippumattomien ammattimaisten tarkastusviranomaisten kehitystä, edistää demokratian kehitystä sekä vahvistaa parlamentin valvontavaltaa.

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto voi myös ottaa vastaan toimeksiantoja ja toimia esimerkiksi ulkoisena tilintarkastajana kansainvälisissä organisaatioissa.

Tarkastustyömme on säädetty

  • Ruotsin perustuslaissa (13 luku 7-9 §§)
  • valtiontalouden tarkastustoiminnasta annetussa laissa (2002:1022)
  • Ruotsin valtiontalouden tarkastusviranomaisen ohjesäännössä (2002:1023)

Uppdaterad: 16 joulukuuta 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?