Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Tarkastustemme tulokset

Tarkastustemme tulosten tulee johtaa yhteiskunnallisiin parannuksiin sekä tehokkaampaan valtion toimintaan. Siksi asetamme suurta painoarvoa tarkastustemme tulosten esittämiseen sekä niille, joiden toimintaa tarkastamme että toimeksiantajillemme ja muille sidosryhmille.

Tarkastelukertomukset pöydällä

Toiminnantarkastus

Jokainen tuloksellisuustarkastus julkaistaan tarkastelukertomuksessa, jossa esitämme huomioita ja annamme suosituksia tarkastelun kohteena oleville viranomaisille. Kertomukset toimitetaan valtiopäiville, joka toimittaa ne puolestaan hallitukselle käsiteltäviksi. Hallituksen on neljän kuukauden sisään tehtävä selvitys siitä, mitä toimenpiteitä se on suorittanut tai aikoo suorittaa. Asianomainen valiokunta käsittelee sitten kirjelmää ja valtiopäivät tekee lopullisen päätöksen asiassa.

Vuosittainen tilintarkastus

Raportoimme vuotisesta tilintarkastuksesta kahdesti vuodessa. Maaliskuussa toimitamme tilintarkastuskertomukset eli arviomme viranomaisten tilinpäätöksestä, ja syyskuussa toimitamme tilintarkastajan raportin osavuositilinpäätöksen yleiskatsauksesta (tarkastustodistus), jossa kommentoimme kyseisten viranomaisten osavuositilinpäätöksiä.

Kun arvioimme tarkastuksen kautta, että tilinpäätös ei anna oikeaa kuvaa toiminnasta, vastuullinen tilintarkastaja toimittaa tilintarkastuskertomuksen lisäksi kattavamman kuvauksen puutteista suullisessa tai kirjallisessa raportissa ohjeeksi viranomaiselle. Vaikka arviona olisi, että tarkastus on olennaisilta osin oikea, saattaa olla olosuhteita, joista halutamme antaa johdolle tietoa. Myös silloin tilintarkastaja voi tehdä suullisen tai kirjallisen raportin. Valtaosa näistä raporteista laaditaan maaliskuussa ja huhtikuussa. Vuotista tilintarkastusta suoritetaan kuitenkin ympäri vuoden ja toisinaan raportteja toimitetaan johdolle muissa tilanteissa kuin tilinpäätöksen yhteydessä.

Uppdaterad: 16 joulukuuta 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?