Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Valvonta ja laadunvarmistus

Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston toimintaa tarkastetaan eri tavoin valvonnan ja laadunvarmistuksen kautta. Ulkoiset tahot tarkastavat toimintaamme erilaisten sääntöjen ja standardien pohjalta, ja sovellamme myös sisäisiä menettelyitä laadunvarmistusta koskien.

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirastolla on perustuslailla turvattu riippumattomuus mitä tulee siihen, mitä tarkastetaan ja mitä menetelmiä käytämme. Viranomaisena meidän on kuitenkin noudatettava sääntöjä, joita sovelletaan viranomaisiin yleisesti ottaen esimerkiksi mitä tulee julkisuuteen ja salassapitoon. Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirastoa valvoo myös parlamentin oikeusasiamies.

Kolme kruunua lasiovessa

Ruotsin valtiopäivät on päämiehemme

Tilinpäätös

Ruotsin valtiopäivillä on taloudellinen vastuu Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirastosta. Se merkitsee muun muassa sitä, että meidän on raportoitava valtiopäiville antamassamme tilinpäätöksessä toiminnastamme ja varainkäytöstämme.

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto toimittaa valtiopäiville vuosittaisen raportin

Toiminnantarkastuksen keskeiset havainnot ja vuosittaisen tarkastuksen tarkastus kootaan raporttiin, joka toimitetaan valtiopäiville vuosittain. Valtiovarainvaliokunta käsittelee sen ja laatii mietinnön, josta valtiopäivät tekee päätöksen. Vuosittainen raportti antaa yhdessä tarkastussuunnitelmamme kanssa yhtenäisen kuvan tarkastustoiminnasta.

Avoin kuulemistilaisuus valtiopäivillä

Valtiovarainvaliokunta kutsuu valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan vuosittain avoimeen kuulemistilaisuuteen valtiopäiville koskien Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustyötä. Avoin kuulemistilaisuus on osa valtiopäivien vuosittaisen raportin valmistelua ja siinä valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja saa mahdollisuuden kertoa valtiopäivien jäsenistölle tekemistämme huomioista ja siitä, mihin tarkastuksemme on johtanut.

Sisäinen tarkastus

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirastolla on lain mukaan oltava myös toimiva sisäinen hallinnointi ja valvonta. Viranomaisen sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on tutkia, onko johdon sisäinen hallinnointi ja valvonta suunniteltu asianmukaisesti.

Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston parlamentaariset selvitykset

Ruotsin valtiopäivät voi tarkastaa organisaatiotamme ja toimintaamme määräämällä parlamentaarisia selvityksiä. Tämä on tapahtunut kolmesti sen jälkeen, kun Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto perustettiin vuonna 2003.

Huhtikuu 2007

Valtiopäivien hallinto määräsi parlamentaarisen selvityksen, jonka tehtävänä oli suorittaa vuonna 2003 toteutetun tarkastusviranomaisen lakiuudistuksen seurantaa. Selvitys kattoi muun muassa hallintomme, johtomme sekä tuloksellisuustarkastustemme käsittelyn.

Marraskuu 2016

Ruotsin valtiopäivät päätti uudesta parlamentaarisesta selvityksestä, joka koski muun muassa valtiontalouden tarkastusviraston johtajia, valtiopäivien ja Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston välistä suhdetta, tuloksellisuustarkastusta ja tiettyjä Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston olosuhteita. Selvitys valmistui vuonna 2018.

Joulukuu 2018

Valtiopäivien hallinto päätti kutsua koolle parlamentin valiokunnan, jonka tehtävänä oli tehdä ennakkoluuloton selvitys. Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston johtamisrakenne. Komitea toimitti lopullisen mietintönsä vuonna 2019.

Laadunvarmistus

Varmistamme sekä vuosittaisen tarkastuksen että tuloksellisuustarkastuksen laadun omasta aloitteestamme. Lisäksi vuosittaisen tarkastuksen tarkastaa ulkoinen toimija.

Uppdaterad: 16 joulukuuta 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?