Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Ämneslärarutbildningen

Riksrevisionen förbereder en granskning av ämneslärarutbildningen.

Sverige har idag en stor lärarbrist, som förväntas bli ännu större de kommande åren. Störst förväntas bristen bli på ämneslärare, det vill säga lärare som undervisar i högstadiet och gymnasieskolan. En del av lärarbristen beror på att ämneslärarutbildningen har en relativt hög andel avhoppade studenter. De studenter som stannar kvar och blir färdiga med sina studier är också jämförelsevis missnöjda med sin utbildning. Riksrevisionen avser att granska vad dessa problem beror på, och varför vissa lärarutbildningar har lyckats motverka dem medan andra har misslyckats.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 12 mars 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?