Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

De regionala strukturfondspartnerskapen

Riksrevisionen förbereder en granskning av de regionala strukturfondspartnerskapen.

En stor del av de pengar som Sverige får från EU består av medel från Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionalfonden (ERUF). EU-reglerna kräver att medel från fonderna förvaltas i så kallade partnerskap med berörda aktörer. I Sverige finns därför åtta regionala strukturfondspartnerskap, som består av representanter för kommuner, arbetsmarknadens parter, statliga myndigheter och det civila samhället inom respektive region. Under programperioden 2014–2020 beslutar partnerskapen om satsningar på cirka 16,3 miljarder kronor i EU-medel. I praktiken blir partnerskapens beslut även styrande för ytterligare offentliga medel, eftersom beviljande av stöd från EU-fonderna ofta kräver medfinansiering.

Granskningen syftar till att undersöka om systemet med strukturfondspartnerskap främjar en effektiv hantering av EU-medel i Sverige

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 18 juni 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?