Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Innovationsfrämjande program

Riksrevisionen förbereder en granskning av strategiska samverkans- och innovationsprogrammen.

Det statliga innovationsfrämjandet är till stor del organiserat i innovationsprogram med tonvikt på regional och nationell samverkan mellan myndigheter, näringsliv och akademi. Strategiska samverkansprogram och strategiska innovationsprogram är två stora innovationsfrämjande program som regeringen pekat ut som viktiga innovationspolitiska instrument. Innovationspolitiska insatser har dock visat sig vara svåra att utvärdera. En ineffektiv innovationspolitik kan innebära bristande hushållning med statliga medel och sämre möjligheter att nå näringspolitisk mål. Riksrevisionen avser att granska om Strategiska samverkansprogram och strategiska innovationsprogram är effektivt utformade för att generera samhällsnyttiga innovationer som annars inte skulle komma till stånd.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 12 mars 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?