Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Kommerskollegiums hantering av handelshinder

Riksrevisionen förbereder en granskning av Kommerskollegiums hantering av handelshinder.

Sveriges export är betydelsefull för ekonomin men exporttillväxten i relation till tillväxten i exportmarknadernas ekonomier har minskat under senare år. Protektionism genom olika handelshinder är en orsak till att världshandeln har utvecklats svagare sedan finanskrisen 2008. Denna utveckling medför väsentliga kostnader och risker för svensk ekonomi. Kommerskollegium är regeringens expertmyndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Riksrevisionen avser att granska regeringens och Kommerskollegiums arbete med att tillvarata svenska handelspolitiska intressen.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 25 april 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?