Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Konkurrensverkets konkurrenstillsyn

Riksrevisionen förbereder en granskning av Konkurrensverkets konkurrenstillsyn.

Konkurrensverkets konkurrenstillsyn är ett viktigt verktyg i statens arbete för att höja produktiviteten i ekonomin, och den ska bland annat skapa och upprätthålla väl fungerande marknader som allmänheten kan ha tilltro till. Granskningens huvudsakliga syfte är att undersöka om Konkurrensverket ingriper välgrundat och effektivt mot marknadsskadliga beteenden.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 23 november 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection