Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Kvaliteten i nationalräkenskaperna

Riksrevisionen förbereder en granskning av kvaliteten i nationalräkenskaperna.

För att den statliga budgetprocessen ska fungera bra behövs det tillförlitliga prognoser och konsekvensanalyser för de offentliga finanserna. Statistiska centralbyrån ansvarar för att ta fram utfallet för nationalräkenskaperna och annan ekonomisk statistik, som är viktiga underlag i det arbetet. Riksrevisionen avser därför att granska kvaliteten i nationalräkenskaperna.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 23 november 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection