Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Långsiktiga effekter av stöd till start av näringsverksamhet

Riksrevisionen förbereder en granskning av långsiktiga effekter av stöd till start av näringsverksamhet.

Stöd till start av näringsverksamhet (SNV) är ett arbetsmarknadspolitiskt program som syftar till att ge personer som är, eller riskerar att bli, arbetslösa en möjlighet att starta egen verksamhet. Ett flertal studier har undersökt sysselsättningseffekter av SNV på ett par års sikt, och finner överlag positiva effekter, men kunskaperna om effekter på längre sikt är begränsade. Granskningen kommer bland annat att jämföra SNV:s långsiktiga effekter med andra arbetsmarknadspolitiska program, samt undersöka om personer som deltar i SNV blir mer skuldsatta än andra.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 23 november 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval