Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Lärosätenas holdingbolag

Riksrevisionen förbereder en granskning av lärosätenas holdingbolag.

Förutom att bedriva utbildning och forskning har de svenska universiteten och högskolorna även ett samverkansuppdrag. Det innebär bland annat att kommersialisera idéer från forskning och utbildning för att bidra till tillväxten i den kunskapsintensiva industrin.

För att underlätta detta beslutade riksdagen 1992 att bilda holdingbolag vid flera lärosäten. De skulle investera i bolag som ska kommersialisera idéer som springer ur utbildning och forskning vid lärosätet. Sedan 1998 ansvarar lärosätena själva för bolagsförvaltningen och representerar staten som ägare. Det finns idag ett 20-tal sådana bolag.

Det har under senare tid framkommit tecken på brister i effektivitet, hushållning och ägarstyrning kopplat till bolagen. Riksrevisionen avser därför att granska bolagens verksamhet, ägarstyrning och om aktiebolagsformen är ändamålsenlig för verksamheten.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 10 december 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection