Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Orsaker till könsskillnader i sjukfrånvaro

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska orsaker till könsskillnader i sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron i Sverige ökade markant mellan 2010 och 2016. Den största ökningen återfanns bland kvinnor och för psykiatriska diagnoser. Kvinnor har sedan länge en avsevärt högre sjukfrånvaro än män. I granskningen ska analyseras om män och kvinnor bedöms på ett likvärdigt sätt i sjukskrivningsprocessen när det gäller arbetsförmåga och rätten till sjukpenning.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 10 juli 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval