Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Säkerhetsarbetet vid kärnteknisk verksamhet

Riksrevisionen förbereder en granskning av säkerhetsarbetet vid kärnteknisk verksamhet.

En nödsituation i ett kärnkraftverk eller annan kärnteknisk anläggning kan uppstå till följd av en olycka eller yttre påverkan och kan få allvarliga konsekvenser för samhället. Regeringen har under senare år vidtagit ett antal åtgärder för att stärka den svenska kärnsäkerheten, men det är i dagsläget oklart om åtgärderna är tillräckliga. Riksrevisionen avser därför att granska säkerhetsarbetet vid kärnteknisk verksamhet.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 23 november 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval