Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Skolpengen

Riksrevisionen förbereder en granskning av systemet med skolpeng.

Skolpengen består något förenklat av tre delar: ett grundbelopp, ett tilläggsbelopp och ett strukturbelopp (en kompensatorisk resursfördelning). Det har under en längre tid förts en debatt om ändamålsenligheten och effektiviteten i systemet med skolpeng. Riksrevisionen avser att inleda en granskning av om systemet fungerar som det var tänkt när det beslutades. Tilläggsbeloppen ingår inte i granskningen.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 17 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?