Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Skolverkets arbete med att tillhandahålla statistik om grund- och gymnasieskolor

Riksrevisionen förbereder en granskning av Skolverkets arbete med att tillhandahålla statistik om grund- och gymnasieskolor.

Tillgång till ändamålsenlig information om skolor är viktig för olika aktörer i arbetet med att skapa en likvärdig skola. Det är även betydelsefullt för elever och vårdnadshavare som ska välja skola. Skolverket är statistikansvarig myndighet för officiell statistik om skolväsendet och ska tillhandahålla relevant information. Efter indikationer på att den statistik som Skolverket tar fram inte alltid är ändamålsenlig, samt att den i vissa fall används på ett sätt som den inte är avsedd för, avser Riksrevisionen att granska Skolverkets arbete med att tillhandahålla statistik om grund- och gymnasieskolor. Granskningen omfattar inte Pisa-undersökningen.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 21 juni 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?