Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens arbete med att säkerställa skyddsutrustning under coronapandemin

Riksrevisionen förbereder en granskning av statens arbete med att säkerställa skyddsutrustning under coronapandemin.

Riksrevisionen har i tidigare granskningar pekat på brister i den svenska krisberedskapen, bland annat vad gäller beredskapen inför pandemier. I samband med coronapandemins utbrott fick Socialstyrelsen och länsstyrelserna i uppdrag att säkerställa tillgången på skyddsutrustning. Under våren 2020 uppstod brist på sådan utrustning. Riksrevisionen avser att granska regeringens och de ansvariga myndigheternas arbete med att samordna och säkerställa tillgång och fördelning av skyddsutrustning under coronapandemin.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 17 februari 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?