Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens hantering av expropriation och andra markintrång

Riksrevisionen har inlett en granskning av statens hantering av expropriation och andra markintrång.

Staten och andra aktörer har möjlighet att ta privat mark i anspråk med tvång. Det kan handla om att staten eller en kommun behöver marken för att kunna bygga en väg eller en kraftledning, eller att ett företag behöver utöka sina lokaler. Många myndigheter har sådana ärenden, och varje år betalas miljardbelopp i ersättning till berörda fastighetsägare. Oftast sker en frivillig överenskommelse innan några tvångsåtgärder blir aktuella. Då det inte är reglerat hur ersättningen ska beräknas finns det risk för bristande likabehandling och hushållning med statens medel. Riksrevisionen avser därför att granska om statens hantering av expropriation och andra former av markintrång är effektiv och likvärdig.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 19 september 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?