Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens insatser för en effektiv hantering av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad

Riksrevisionen har inlett en granskning av statens insatser för en effektiv hantering av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad.

Såväl inom EU som i Sverige framhålls vikten av att minska avfallsmängder och öka återanvändningen av olika material. Avfallsmängderna från uttjänta solcellspaneler och turbinblad från vindkraftverk förväntas öka kraftigt framöver. Riksrevisionen avser att granska om staten har sett till att de hanteras så att återanvändning och materialåtervinning främjas och avfallshanteringen sker på ett miljöriktigt sätt.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 19 september 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?