Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Statens insatser för konsumentskyddet på det finansiella området

Riksrevisionen förbereder en granskning av om statens tillsyn på det finansiella området leder till ett högt konsumentskydd.

Finansiella produkter är ofta svåra att utvärdera och finansiella beslut kan ha stor påverkan på enskilda konsumenters ekonomi. Ett av riksdagens delmål för det finansiella systemet är att det ska ha ett högt skydd för konsumenter. Ansvaret för detta delas främst mellan regeringen, Finansinspektionen och Konsumentverket, men även Pensionsmyndigheten har en viktig roll. Riksrevisionen avser att granska i vilken grad statens tillsyn på det finansiella området leder till ett högt konsumentskydd.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 23 november 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection