Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens insatser för likvärdig betygsättning

Riksrevisionen förbereder en granskning av statens insatser för likvärdig betygsättning.

Betyg i skolan ska mäta elevernas kunskaper, men är också det urvalsinstrument som avgör vilken utbildning och skola som en elev kommer in på. Betygen kan därför få en avgörande betydelse för elevens framtida utbildning och möjligheter på arbetsmarknaden. Riksrevisionen avser att granska statens insatser för att betygsättningen sker på ett likvärdigt sätt.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 14 juni 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?