Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens pandemistöd till idrott och kultur

Riksrevisionen förbereder en granskning av statens pandemistöd till idrott och kultur.

Coronapandemin har drabbat många delar av samhället hårt. För att kompensera idrotten och kulturen för pandemirestriktionernas konsekvenser har företag, föreningar och individer fått ekonomiskt stöd i form av statliga bidrag. Riksrevisionen avser att granska om dessa bidrag har utformats och utbetalats på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 20 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?