Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statliga bidrag till ideella organisationer

Riksrevisionen förbereder en granskning av den statliga bidragsgivningen till ideella organisationer med social inriktning.

Civilsamhället utgör ibland det yttersta skyddsnätet för personer som befinner sig i en utsatt situation. Ideella organisationer är dessutom ett viktigt stöd när statens, regionernas eller kommunernas insatser inte räcker till. Riksdagen har mot den bakgrunden beslutat att civilsamhällets förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden ska stärkas. Det har dock i olika sammanhang riktats kritik mot den statliga bidragsgivningen till civilsamhället. Kritiken har bland annat handlat om svårigheter för ideella organisationer att ta del av medel, att medel inte träffar rätt och att för höga belopp betalas ut. Det finns också uppgifter om att organisationer som inte uppfyller villkoren ändå har fått pengar. Riksrevisionens avser därför att granska om statens bidragsgivning till ideella organisationer med social inriktning är effektiv.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 29 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?