Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Barnbidraget

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av barnbidraget. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i oktober 2019.

Bakgrund

Strax före andra världskriget infördes ett behovsprövat ekonomiskt stöd till barnfamiljer med låga inkomster. Detta gjordes 1948 om till ett allmänt bidrag, där alla barn fick samma belopp. Det övergripande syftet var att stimulera ökat barnafödande genom att omfördela resurser från hushåll utan barn till hushåll med barn.

Flerbarnstillägget infördes 1982, och har funnits kvar med undantag för en kort period under 1990-talet. Till en början utgick flerbarnstillägg till hushåll med minst tre barn, men sedan 2005 ges flerbarnstillägg från och med barn nummer två.

Barnbidraget är den enskilt största statliga förmånen till barnfamiljer. Under 2016 uppgick statens utgifter för barnbidraget till 26,3 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka tre procent av statens samlade utgifter. Utgifterna för allmänt barnbidrag beräknas öka ytterligare med cirka 13 procent fram till 2020 till följd av att antalet barn förväntas bli fler. Även utgifterna för flerbarnstillägget förväntas öka med motsvarande tolv procent. Från och med 2017 har Riksdagen också tagit beslut om höjt flerbarnstillägg för det tredje barnet, vilket motsvarar en ytterligare kostnad på 300 miljoner kronor per år.

Syfte

Granskningen ska undersöka hur väl barnbidraget når målen om ökat barnafödande och omfördelning av ekonomiska resurser. Inom ramarna för detta ska granskningen bland annat undersöka flerbarnstilläggets effekter och effekterna på arbetsutbudet (det vill säga hur mycket föräldrarna arbetar).

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 21 september 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?