Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

De statliga servicekontoren (15 dec)

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av de statliga servicekontoren. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering 15 december 2022.

Bakgrund

På 118 statliga servicekontor runtom i landet kan privatpersoner, företagare och bolag få service av enklare karaktär från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Servicekontoren är öppna för icke-bokade besökare som bland annat kan få vägledning, råd och hjälp med blanketter och ansökningar. Verksamheten är särskilt riktad till personer som är i behov av service inom ramen för ett personligt möte.

Syftet är att säkerställa och stärka tillgången till statlig service i hela landet. Sedan 2019 är myndigheten Statens servicecenter huvudman för servicekontoren, och har tagit över de servicekontor som Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket tidigare drev tillsammans. Verksamheten är under fortsatt utveckling, och regeringen har beslutat att 28 nya servicekontor ska öppnas under 2022 och 2023.

Syfte

Granskningen ska svara på om den nya serviceorganisationen i Statens servicecenters regi är ändamålsenlig och effektiv för att tillgängliggöra statlig service med hög kvalitet i hela landet.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 02 december 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?