Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i april 2019.

Bakgrund

Organiserad brottslighet utgör ett allvarligt hot mot det demokratiska samhället och är en stor utmaning för många statliga aktörer. För att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet är det väsentligt att den organiserade brottsligheten bekämpas effektivt.

Regeringen tog 2008 beslut om att dåvarande Rikspolisstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten skulle vidta åtgärder mot den grova organiserade brottsligheten.

Myndigheterna fick i gemensamt uppdrag att upprätta en organisation som säkerställde en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. Satsningen har sedan utökats med tre myndigheter: Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Satsningen har sedan utvidgningen inte varit föremål för utvärdering av extern part. Olika interna granskningar har dock uppmärksammat problem i genomförande och effektivitet. Det har också kommit signaler om målkonflikter och att de inblandade myndigheterna anser sig behöva resursförstärkningar. Bortsett från Polismyndighetens årliga återrapporteringsansvar har ingen av myndigheterna det gemensamma uppdraget inskrivet i sina instruktioner för 2018.

Syfte

Syftet är att granska måluppfyllelsen och effektiviteten i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 27 juni 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?