Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Digitala processer inom statsförvaltningen

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av digitala processer inom statsförvaltningen. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2019.

Bakgrund

Digitalisering är en pågående strategisk process som syftar till att skapa nytta genom nya – eller förändrade – arbetssätt med hjälp av digital teknik. Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringens program för digitalisering av den offentliga sektorn syftar dels till att stärka områdets styrning och samordning, dels till att arbeta för att digitala tjänster ska vara förstahandsval för den offentliga sektorns kontakter med omvärlden.

Styrningen av den offentliga förvaltningens digitalisering har dock hittills präglats av kortsiktighet, decentralisering och frivillig samverkan mellan myndigheter. Riksrevisionen har tidigare kunnat konstatera att problem med digitalisering bland annat beror på svårigheter att integrera olika it-system, utbyta information och att vissa delar av processerna inte är digitaliserade fullt ut. Detta har i sin tur inneburit att myndigheterna inte alltid kunnat tillvarata de vinster som digitalisering kan innebära för personer, företag och organisationer.

Granskningen kommer att inriktas mot processen att starta en restaurang. Branschen är regeltung och kräver omfattande myndighetskontakter på statlig, regional och kommunal nivå. För företagaren innebär detta ofta svårigheter att orientera sig i processen och förstå vilka kontakter som bör tas med vilka myndigheter, vilka tillstånd som krävs och i vilken ordning dessa ska sökas. En ytterligare utmaning för restaurangföretagaren är att stödet till företagare varierar mellan kommunerna, som ansvarar för majoriteten av tillstånd som måste sökas.

Syfte

Syftet är att undersöka hur effektivt utformat det digitala stödet till personer som vill starta företag är. Fokus i granskningen är processen att starta en restaurang i aktiebolagsform.

Granskningen ska bland annat fokusera på vilka värden digitaliseringsprocessen skapar för företagare och om myndigheterna bedriver en ändamålsenlig samverkan för att främja och förvalta digitalisering.

Granskningen kommer även belysa hur myndigheterna i sitt utvecklingsarbete hanterar de problem personer och företagare kan uppleva när de möter flera olika förvaltningar i vad som för individen framstår som ett och samma ärende.

Granskningen är en fortsättning på Riksrevisionens tidigare granskning som fokuserade på den övergripande styrning av digitalisering.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 23 maj 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?